Vi har et tilbud til deg med Parkinson

https://www.rb.no/jeg-vakner-med-kramper-hver-natt/f/5-43-1691323

 

Kontakt oss på telefon 96009515